Browsing Tag

ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

‘R’ ตัวที่ 5 – Rethink – คิดใหม่เพื่อช่วยโลก

27 สิงหาคม 2562…เมื่อเรามองเยาวชนทุกวันนี้ เราเห็น “อนาคต” ของพวกเขาหรือไม่ เราเคยเห็นภาพหรือไม่ว่า เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมและโลกดวงเดียวกับเรานี้อย่างไร  

Continue Reading