Browsing Tag

ชุมชนวัดคลองเตยใน

CSR

คลังน้ำมันเชลล์ เปิดบ้าน “พลังงานสะอาด&ปลอดภัย”

10 เมษายน 2562…เป้าหมายพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของเชลล์ คือเรื่องพลังงานสะอาด โดยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนรอบข้างซึ่งก็คือเพื่อนบ้านรั้วติดกัน สิ่งแวดล้อม จะต้องมีความปลอดภัย

Continue Reading