Browsing Tag

ชาวนา

NEXT GEN

45 ปี สยามคูโบต้า ปักหมุดหนุนภาคการเกษตรเป็น NET ZERO ทุกมิติ

22 มีนาคม 2566… โดยทุกกระบวนการของธุรกิจเกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว หรือ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรด้วยความรับผิดชอบ เล็งตั้งเป้ายอดขายปีนี้ โตขึ้น 7%

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่มดุสิตธานี สั่งตรง “ข้าวอินทรีย์”จากชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ใช้ในเครือบริการลูกค้า,พนักงาน

24 ตุลาคม 2565…กลุ่มดุสิตธานีเดินหน้าปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้เริ่มโครงการข้าวอินทรีย์ ตามแนวคิด ‘Farm-to-Table’ สั่งตรงจากชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อนำมาปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับลูกค้าและพนักงาน สนับสนุนรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร สอดคล้องกับหนึ่งในแกนหลักของการให้บริการแบบดุสิต หรือ Dusit Graciousness ที่เน้นการบริการแบบยั่งยืน (Sustainability) เผยโครงการข้าวอินทรีย์ ทำให้กลุ่มดุสิตธานีกลายเป็นกลุ่มโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่นำข้าวอินทรีย์ 100% มาปรุงอาหารในโรงแรมเครือภายในประเทศ

Continue Reading

CSR

คูโบต้าหนุน “วิถีใหม่เกษตรกร”  

29 เมษายน 2565…ส่งผลยกระดับรายได้ของเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น เป็นความร่วมมือผ่านโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึงชุมชน มีเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด

Continue Reading

NEXT GEN

แจ้งเตือน ! คนกรุง,คนหัวเมือง,ชาวนาทำนาปรัง “ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” มาถึงตัวแล้ว

21 กุมภาพันธ์ 2564…สสน.ชี้ข้อมูลกับ SD perspectives เริ่มตั้งแต่เดือนแรกของปี ในวันที่ดื่มน้ำแล้วรู้สึกเค็ม นั่นคือ“ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” เข้ามาถึงในบ้านแล้ว ส่วนคนหัวเมือง ใช้น้ำประปาแล้วรู้สึกน้ำไหลอ่อน “ภัยแล้งปี 64 วิกฤต” มาถึง ส่งผลกระทบชาวนาทำนาปรัง ที่ต้องเลือกระหว่างน้ำบริโภค หรือน้ำทำนาปรัง สสน.ย้ำต้องวางแผนการใช้น้ำ งดสูบน้ำทำนาปรัง Continue Reading