Browsing Tag

งานศิลปะ

CSR

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี x MOCA BANGKOK ต่อยอดผลงานศิลปะเด็กไฟ-ฟ้า จุดประกายสู่สังคมในวงกว้าง

8-9 กุมภาพันธ์ 2567….นับเป็นการจุดประกายและพัฒนาศักยภาพจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้ง 5 แห่ง ครั้งสำคัญของ โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ที่นำผลงานศิลปะเด็กไฟ-ฟ้า จุดประกายสู่สังคมในวงกว้าง ในพื้นที่ที่สามารถสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย ทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ โดยเป็นอีกครั้งที่ MOCA BANGKOK เปิดพื้นที่ให้เยาวชนนำเสนอผลงานศิลปะผ่านนิทรรศการ ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นของเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับการจุดประกายทางด้านศิลปะ ภายใต้แนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งสวยงาม” นำเสนอให้สังคมได้เห็นพลังของเด็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่เพื่อรอ “โอกาส” และ “การให้”

Continue Reading

NEXT GEN

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ NFT คืออะไร?

20 เมษายน 2565…ค่าใช้จ่ายแอบแฝงมาใน NFT มี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้บล็อคเชนในการโอนสินทรัพย์ การใช้พลังงานของ Cryptocurrency ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเร็ว ๆ นี้ การเพิ่มขึ้นของ NFT เปรียบได้กับการเติมน้ำมันลงไปในเปลวเพลิงนั่นเอง 


Continue Reading