Browsing Tag

ขวด rPET

CIRCULAR ECONOMY SD DAILY

SD Daily : ใน Scope 1&2 ขวดน้ำดื่ม “น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET” 17 สีตามเป้าหมาย SDGs

1 มีนาคม 2567…นับเป็นธนาคารแรกของไทย เปลี่ยนใช้ขวด rPET ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร จำนวน 1.3 ล้านขวด/ปี เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ 2,200 ต้นในเวลา 1 ปี ลดคาร์บอนกว่า 60% ตามพันธกิจ Net Zero ปี 2030 เป็นความร่วมมือกับโรงงานรีไซเคิลพลาสติกคุณภาพสูง ENVICCO หนึ่งใน GC Group

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

จาก “คุณขุ่น” แกลลอนนมที่ใช้แล้ว รีไซเคิลเป็น “คุณถัง(ขยะ)”ส่งมอบจังหวัดสระบุรี

15 กรกฎาคม 2566…“ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” โครงการนำร่องสร้างการตระหนักรู้ ส่งขวดขุ่นเข้ากระบวนการรีไซเคิล เป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด เพิ่มคุณค่าชีวิต หรือ Enriching Life โดยให้ความสำคัญกับ 3 มิติ คือ

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

มิเนเร่ ขวด rPET 0.75 ลิตร Kick Off แบรนด์แรกในตลาดน้ำดื่มไทยxแคมเปญสร้างการรับรู้

14 กรกฎาคม 2566… “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET” (Recycled Polyethylene Terephthalate) ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 50 % ในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยและตัวเม็ดพลาสติกได้รับการรับรองจาก อย. สหรัฐฯ ปิดเส้นทางขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ แหล่งน้ำและท้องทะเล รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอน ปูทางสู่เป้าหมายของมิเนเร่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2025

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

รู้จักขวด rPET บรรจุภัณฑ์ใหม่ของไทย ที่เราจะได้ใช้เร็ว ๆ นี้แทนขวด PET

10 มีนาคม 2566…ซันโทรี่ เป๊บซี่โค ประเทศไทย เป็นอีก 1 แบรนด์ ร่วม Educate ตลาดบรรจุภัณฑ์ rPET (recycled PET) ขับเคลื่อน Bottle-to-Bottle Recycling มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

Continue Reading