Browsing Tag

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

TALK

เปิดมุมมอง ESG กับฝ่ายการเมือง ตัวแทน เพื่อไทย  ก้าวไกล พลังประชารัฐ

14 มีนาคม 2566…SD Perspectives  ตั้งคำถามประเด็น ESG ถ้าเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไร? เพราะสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับ PM2.5 เรื่องไฟป่า ความเหลือมล้ำทางสังคม  ขณะที่ SMEs ที่ต้องส่งออก หรืออยู่ในซัพพลายเชนบริษัทใหญ่ที่มีตลาดต่างประเทศ  ต้องพบกฎเกณฑ์ที่นำ ESG มาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่นเรื่องคาร์บอนผ่าน CBAM บางตัวอย่างเช่นนี้ได้รับคำตอบจากสัมมนา ที่สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงไทย 

Continue Reading