Browsing Tag

การจัดการขยะ 360 องศา

CIRCULAR ECONOMY

น้ำดื่ม ONESIAM กับการจัดการขยะ 360 องศา บนเส้นทางสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์

7 มิถุนายน 2567…เชื่อหรือไม่ว่ากระป๋องอะลูมิเนียมที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำคัญของน้ำดื่มวันสยาม ONESIAM จะเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste และตอกย้ำให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” ของสยามพิวรรธน์ได้อย่างชัดเจน

Continue Reading