Browsing Tag

กรมควบคุมโรค

CSR

AIS x กรมควบคุมโรค กับภารกิจกว่า 3 ปี สร้าง Social Inclusion ลดความเหลื่อมล้ำด้วยแอปฯ อสม.ออนไลน์ในการป้องกันไข้เลือดออกโดย อสม.

15 มิถุนายน 2565…จากความร่วมมือครั้งสำคัญทางสาธารณสุขพื้นฐานของ AIS และกรมควบคุมโรค ให้อสม.ได้ใช้เครื่องมือแอปฯอสม.ออนไลน์ ป้องกันไข้เลือดออกแบบเรียลไทม์กว่า 3 ปี พบการสำรวจลูกน้ำยุงลายมากกว่า 1 ร้อยล้านครั้งมีครัวเรือนในประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แล้วกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน ตอกย้ำการยกระดับรูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชน ล่าสุดเพิ่ม Feature เฝ้าระวังแบบ Click & Go เช็คข้อมูลภาชนะในบ้านเพื่อเห็นภาพรวมแหล่งที่จะมีโอกาสเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะต้องให้คำแนะนำในการป้องกัน

Continue Reading

NEXT GEN

เอไอเอส นำนวัตกรรมดิจิทัลอสม.ออนไลน์ ช่วยงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ทั่วถึง เท่าเทียมทุกพื้นที่ ย้ำแนวคิด Digital For Thais

2 ตุลาคม 2562… เอไอเอส โดย อสม.ออนไลน์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Continue Reading