Browsing Tag

TDRI

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading

ALTERNATIVE

การเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่ Net Zero จะเกิดขึ้นทั้งโลก

20 มกราคม 2565… ถ้าไม่ทำหรือปรับตัวช้าก็จะหมดโอกาสทางธุรกิจอย่างแน่นอน เช่น ถ้าเราอยากเป็นผู้ส่งออกอาหาร แต่ไม่ปรับตัวในการลดคาร์บอน สุดท้ายก็จะทำมาหากินไม่ได้ เพราะถูกกดดันจากผู้บริโภคจำนวนมาก

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ขอเสียงคน Gen Y จากผลสำรวจของ TDRI

11-12 กรกฎาคม 2563… คนไทย 4.0 ในอนาคตจะมีแนวโน้มยึดถือพิธีกรรมน้อยลง การช่วยเหลือคนยากลำบากจะจัดการกันเองมากกว่าเอาเงินให้วัดไปจัดการให้  โดย TDRI เผย Gen Y คุ้นเคยกับการโกง,ทำทานมากกว่าทำบุญ,ไม่ไว้วางใจรัฐ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

คงไม่เห็นภาพแบบนี้ “หลังคลายล็อกดาวน์” อยากเห็นธรรมชาติฟื้นฟู

18 มิถุนายน 2563…TDRI แนะ 4 ทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

5 คำถามและ 4 โจทย์ว่าด้วยการสนทนาเรื่อง “ความปกติใหม่” ใน “โลกหลังโควิด”

2 พฤษภาคม 2563…TDRI โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กล่าวถึงในช่วงนี้คำว่า “ความปกติใหม่” (new normal) เป็นคำที่ได้รับความสนใจในวงกว้างและมีคนจำนวนมากร่วมกันจินตนาการต่อ “โลกหลังโควิด” (post-Covid world) จนมี “คำทำนาย” ต่างๆ ออกมามากมาย เช่น ต่อไปคนจะนิยมอยู่บ้านเดี่ยวมากกว่าคอนโดมิเนียม เพราะไม่ต้องการใช้ลิฟท์หรือพื้นที่ร่วมกับผู้อื่น ผังบ้านและผังเมืองจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย และพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) จะลดความนิยมลงมาก เป็นต้น

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำอย่างไรให้แรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนในไทย ปลอดภัยจาก #COVID19

23 เมษายน 2563…รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จาก TDRI มีข้อเสนอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ  TDRI Policy Series on Fighting Covid-19  มีความน่ากังวลมากกว่าเรื่องคนไทยกลับจากต่างประเทศ

Continue Reading