Browsing Tag

Super-aged society

NEXT GEN

ไทยอาจยังไม่มีความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัย!

5 กุมภาพันธ์ 2567…ไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร โดยมีการคาดการณ์ว่า ราวปี 2572 ไทยจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกในเอเชียที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยขั้นสมบูรณ์ (Aged society) ไปสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอด (Super-aged society)

Continue Reading