Browsing Tag

Regenerative Food

TALK

Regeneration คอนเซ็ปต์ใหม่ของโลกที่ “ยั่งยืน” มากกว่า Sustainable Development

24 สิงหาคม 2566…ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ Sustainable Brands ประจำประเทศไทย กล่าวว่าหลังจากที่โลกใบนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด กลายเป็นจุดเปลี่ยน “ความยั่งยืน” ด้วย Regeneration คือการฟื้นฟูวงจรธรรมชาติให้กลับมา

Continue Reading