Browsing Tag

PTTEP Teenergy

ACTIVITIES

D.I.Y 3 ขั้นตอน Reuse “เก้าอี้เปลี่ยนโลก” คุณก็ทำได้ !

27 กุมภาพันธ์ 2562…ลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเองฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ของ ปตท.สผ. ภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน เชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Continue Reading