Browsing Tag

Prof. John A Davis

TALK

ประเด็น ESG ของโลก หากธุรกิจครอบครัวไม่ปรับเปลี่ยนจะมีความเสี่ยง

19 สิงหาคม 2566…ผลสำรวจผู้เข้าร่วมงานชี้ การจัดโครงสร้างธุรกิจและการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกในธุรกิจครอบครัว เป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญและต้องการแก้ไขมากที่สุด

Continue Reading