Browsing Tag

Performance

NEXT GEN

OR ประกาศยกเครื่ององค์กร ปรับแผนธุรกิจ นำ 3Ps ไว้ในทุกส่วน และเป็น KPI

10 มีนาคม 2565…OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจแบบ Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3Ps หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance)

Continue Reading