Browsing Tag

KBank Live

ACTIVITIES

กสิกรไทยเปลี่ยน 4 อาคารหลักเป็น Zero Waste to Landfill ภายในปี 2566

26 มิถุนายน 2566…สร้างการรับรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานภายในองค์กร คู่กับการออกแคมเปญออนไลน์ “แยกครั้งนี้…พี่ภูมิใจ” สำหรับบุคคลทั่วไปร่วมสนุกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ KBank Live ตลอดเดือนมิถุนายน

Continue Reading