Browsing Tag

Integrity Hotline

NEXT GEN

ทรู คอร์ปฯ เปิดตัว Integrity Hotline เคลื่อนวัฒนธรรมการ Speak Up ของพนักงานทุกระดับ

5 กันยายน 2566…สิ่งที่เกิดขึ้นจากวันที่ 7 สิงหาคม ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว Integrity Hotline จาก ‘หลักการ’ สู่ ‘การปฏิบัติจริง’ เครื่องมือเสริมความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล และกลไกขับเคลื่อนวัฒนธรรมการ Speak Up ของพนักงานทุกระดับ

Continue Reading