Browsing Tag

Imagine the Future Scenarios Competition 2020/2021

CSR

Gen Z วันนี้ มองโลกที่พวกเขาจะต้องอยู่ใน 29 ปีข้างหน้าอย่างไร

27 สิงหาคม 2564… ทีม Global Minds จากเชลล์ ประเทศไทย ตอบโจทย์นี้ โดยเจาะอนาคตที่ฮ่องกงจะต้องเผชิญหน้าในพ.ศ. 2593 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต Imagine the Future Scenarios Competition 2020/2021 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

Continue Reading