Browsing Tag

IBM LinuxONE Emperor 4

ALTERNATIVE

‘กรีนไอที’ พื้นฐานสำคัญขับเคลื่อนอนาคต ‘ยั่งยืน’

22 กันยายน 2565…วันนี้ความยั่งยืนไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่ “มีก็ดี” แต่กลายเป็นวาระที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ และบรรจุเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความสำเร็จขององค์กร

Continue Reading