Browsing Tag

Green Investment Trust

SD DAILY

เมื่อ “กองทรัสต์” จะเป็นเครื่องมือรองรับการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

16 กุมภาพันธ์ 2567…ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการจัดตั้งและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการระดมทุน

Continue Reading