Browsing Tag

Gen Y

NEXT GEN

ทำความรู้จักกับ “ผู้ลงทุนบุคคลใหม่” ในตลาดหุ้นไทย

5 กรกฎาคม 2564…เพียงช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้าซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน คิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวมทั้งปีก่อนหน้า และเป็นเกือบ 20% ของผู้ลงทุนบุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ขอเสียงคน Gen Y จากผลสำรวจของ TDRI

11-12 กรกฎาคม 2563… คนไทย 4.0 ในอนาคตจะมีแนวโน้มยึดถือพิธีกรรมน้อยลง การช่วยเหลือคนยากลำบากจะจัดการกันเองมากกว่าเอาเงินให้วัดไปจัดการให้  โดย TDRI เผย Gen Y คุ้นเคยกับการโกง,ทำทานมากกว่าทำบุญ,ไม่ไว้วางใจรัฐ

Continue Reading