Browsing Tag

Gen X

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ขอเสียงคน Gen Y จากผลสำรวจของ TDRI

11-12 กรกฎาคม 2563… คนไทย 4.0 ในอนาคตจะมีแนวโน้มยึดถือพิธีกรรมน้อยลง การช่วยเหลือคนยากลำบากจะจัดการกันเองมากกว่าเอาเงินให้วัดไปจัดการให้  โดย TDRI เผย Gen Y คุ้นเคยกับการโกง,ทำทานมากกว่าทำบุญ,ไม่ไว้วางใจรัฐ

Continue Reading