Browsing Tag

ESGAge

PARTNERSHIPS

Sustainability Trends 2019 ยกระดับการประเมินความยั่งยืน บจ.ไทย

10 พฤษภาคม 2562…บริษัทที่มีคะแนนการประเมินถึงเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการคัดกรองด้านคุณสมบัตินั้นมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวมถึงเป็นหุ้นในดัชนีด้านความยั่งยืน (SETTHSI Index)

Continue Reading

CSR

กลยุทธ์ CSR ยังช่วยหนุน สนองตอบเป้าหมาย SDGs

9 พฤษภาคม 2562…ในพื้นที่สงขลา ซีพีเอฟใช้กระบวนการทำงานกับชุมชนเข้มข้นต่อเนื่อง เพราะเป็นฐานสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่า 400 จุด จึงมีทั้งเรื่องช่วยสร้างรายได้เสริม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพแรงงานอย่างเป็นธรรม

Continue Reading