Browsing Tag

ESG Emerging List 2021

NEXT GEN

อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging) ได้ประโยชน์อะไร?

21 พฤษภาคม 2564…SD PERSPECTIVES ได้รับข้อมูลจาก สถาบันไทยพัฒน์ รายชื่อหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 พร้อมเปิดเผยรายชื่อ 15 หลักทรัพย์ที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน (2558-64) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด-19

Continue Reading