Browsing Tag

Digital Solution Agriculture

NEXT GEN

dtac x yara หวังติดอาวุธให้ “เกษตรกรรายย่อยไทย” นับล้าน

25 กุมภาพันธ์ 2563…การประกาศความร่วมมือพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการเกษตร ผสานจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านองค์ความรู้ด้านธาตุอาหารพืชและการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคเกษตรกรรมไทยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

Continue Reading