Browsing Tag

CSV

ACTIVITIES

“ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตอบโจทย์ความยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนด้านสังคม

29 ธันวาคม 2566…วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development) ภายใต้ชื่อ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ระยะที่ 1 (ปี 2565-2566)

Continue Reading

NEXT GEN

วิทัย รุกออมสินเดินหน้า ชู CSV สร้างคุณค่าร่วมลดความเหลื่อมล้ำ

29 พฤศจิกายน 2566…ภายใต้กรอบ ESG ออมสินมีความเชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเป็นปัญหาเรื่องของความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ออมสินจึงมุ่งแก้ปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเพราะลดความเหลื่อมล้ำ

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผย 6 แนวทางกลยุทธ์ CSV ของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ปี 2566

17 เมษายน 2566…เซ็นทรัล ทำ ตอกย้ำจุดยืนการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ ตาม 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน

Continue Reading

ALTERNATIVE

แบรนด์ “เซ็นทรัล ทำ” ใช้แกน CSV ให้ทุกคนลงมือ “ทำ” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

30 มีนาคม 2564…เผย 5 โครงการภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ ESG ซึ่งได้เริ่มต่อยอดความสำเร็จตั้งแต่ปลายปี 2563 จะเห็นผลมากขึ้นในปี 2564

Continue Reading

CSR

ดีแทค เน็ตทำกิน ช่วยผู้ค้ารายย่อยที่กำลัง ‘ล้ม’ ให้ ‘ลุก’ สู้พิษโควิด เพื่อ ‘รอด’ และ ‘เราชนะ’ ด้วยกัน

15 กุมภาพันธ์ 2564…ตอบโจทย์ SDGs เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (ทางดิจิทัล) สร้างสังคมออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสเท่าเทียมกัน เปลี่ยนผ่านโอกาสค้าขายจากตลาดสดสู่ตลาดออนไลน์

Continue Reading

TALK

ปิยะชาติ อิศรภักดี “เมื่อถึงวันจากโลกไป เหลือโลกที่ดีกว่าไว้ให้คนรุ่นหลัง”

30 มิถุนายน 2563…ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เจ้าของ ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน หรือประชาชนธรรมดาคนหนึ่งในสังคม เราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขนาดใหญ่ทั้งสิ้น การมอง(ผลกระทบ) ให้ใหญ่แล้วเริ่มต้นทำให้เล็ก จะทำให้เราสามารถเริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

เราจะทำสิ่งที่ดี ไปพร้อมกับการเติบโต (ทำเงิน) ได้อย่างไร? คือคำถามยากที่สุดในการทำธุรกิจวันนี้

1 มิถุนายน 2563…ปิยะชาติ อิศรภักดี CEO แบรนดิ คอร์ปอเรชั่นนักเขียนหนังสือเรื่อง Business as Unusual และ BRANDiNG4.0 เผยแนวคิดพัฒนา Business and Goodness Matrix ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการ Position องค์กร สำหรับ Vision ในอนาคต และจัด Portfolio ในการลงทุนที่ได้ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่า

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรกรรุ่นใหม่ ผลิตอาหารอินทรีย์ รับเทรนด์สุขภาพคนเมือง&ตลาดโลก

 21 พฤศจิกายน 2562 – ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนแนวคิดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

Continue Reading