Browsing Tag

CirPlas

CIRCULAR ECONOMY

จาก “คุณขุ่น” แกลลอนนมที่ใช้แล้ว รีไซเคิลเป็น “คุณถัง(ขยะ)”ส่งมอบจังหวัดสระบุรี

15 กรกฎาคม 2566…“ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” โครงการนำร่องสร้างการตระหนักรู้ ส่งขวดขุ่นเข้ากระบวนการรีไซเคิล เป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด เพิ่มคุณค่าชีวิต หรือ Enriching Life โดยให้ความสำคัญกับ 3 มิติ คือ

Continue Reading