Browsing Tag

Business Region Göteborg

PARTNERSHIPS

เผยความสำเร็จของสวีเดน ใช้แนวคิดความยั่งยืนพลิก Gothenburg ให้กลายเป็นสวรรค์ #1 บนโลก

14 มกราคม 2562…การตระหนักเรื่องความยั่งยืนในสังคมเมืองซึ่งสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมาย SDGs #11 เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ

Continue Reading