Browsing Tag

Biodivesity

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

 เอสซีจี เร่งเครื่องธุรกิจกรีนโดยคำนึง Biodiversity

31 มกราคม 2567…ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ย้ำว่า ทุกผลิตภัณฑ์บริการในทุก BU ของเอสซีจี และ SCGP,SCGC รุกธุรกิจกรีน มุ่งสร้างการเติบโตพร้อมสังคม Net Zero งบลงทุน 40,000 ล้านบาท ดันนวัตกรรมรักษ์โลก-ลุยพลังงานสะอาด-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Continue Reading