Browsing Tag

BCP 316 NET

SD DAILY

บางจากฯ ยืน 1 MSCI ESG Ratings ระดับ AA สูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 5 ปีซ้อน 


30 มกราคม 2566…ระดับ “AA” จัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน โดยระดับ AA เป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storageถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG ของบางจากฯ

Continue Reading

NEXT GEN

บางจากฯ x บีบีจีไอ x ธนโชค ออยล์ ไลท์ พร้อมส่งนำ้มันหลังทำอาหาร เป็นส่วนหนึ่งเชื้อเพลิงอากาศยาน (SAF) ตามกฎใหม่ของโลก

11 กันยายน 2565… การร่วมกันทำให้เกิด บริษัท BSGF และน้ำมัน SAF รายแรกและรายเดียวในไทยพร้อมให้บริการธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางและขนส่งทางอากาศ

Continue Reading