Browsing Tag

Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

TALK

ดร.วิรไท สันติประภพ “สถาบันการเงินไม่ควรละเลยความเสี่ยงในมิติของ ESG”

15 สิงหาคม 2562…ความยั่งยืนของภาคการเงินขึ้นอยู่กับความยั่งยืนในความไว้วางใจจากสาธารณชน ทุกคนต้องย้ำเตือนตัวเองว่า ความยั่งยืนเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อภาคการเงินมองกว้างและมองไกล มองข้ามผลประโยชน์ระยะสั้นของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว

Continue Reading