Browsing Tag

AFTERKLASS

CSR

AFTERKLASS Business KAMP ปี 4 เสริมทักษะสตาร์ทอัพเยาวชนทั้งธุรกิจ x ความยั่งยืน

23-24 ธันวาคม 2566…เมื่อ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนมัธยมปลาย ให้มีองค์ความรู้ใหม่และทักษะใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมเป็นการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ได้การประกาศทีมที่ชนะเลิศ คือทีมเก๋ากี่ – How are you Online Application Platform ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมจะรับฟัง ให้กำลังใจ และเป็นที่พักใจสำหรับทุกคน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับ “คน” เป็นหลัก ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียง “เครื่องมือ” เท่านั้น

Continue Reading

CSR

AFTERKLASS 2022 เวทีเพิ่มศักยภาพนักเรียนม.ปลาย ใช้ความรู้ด้านการเงินต่อยอดธุรกิจในฝัน กับ “ไอเดียหนอนติดล้อ” ส่งขยะอาหารเลี้ยงหนอนนก ก่อนสกัดเป็นโปรตีนตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ

8 พฤศจิกายน 2565…ธนาคารกสิกรไทย มุ่งสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้เงินที่ถูกต้องนำไปสู่ความมั่นคงในธุรกิจ อาชีพการงาน ตลอดจนชีวิตยามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ก่อเกิดเป็นแบรนด์ AFTERKLASS เมื่อ 9 ปีก่อนในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในด้านการออม การวางแผนการใช้จ่าย การลงทุนและการเริ่มต้นทำธุรกิจ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละปี AFTERKLASS ยังจัดเวทีการประกวดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความสามารถของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่อีกด้วย

Continue Reading

CSR

AFTERKLASS ชวนกลุ่มนิวเจนเรียนเวิร์คช็อปออนไลน์ ร่วมกู้วิกฤตโลกกับห้องเรียนภาวะโลกรวน

28 ธันวาคม 2564…เพราะภาวะโลกรวนเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ AFTERKLASS โดยธนาคารกสิกรไทย แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้และกิจกรรมเสริมทักษะแก่เยาวชนวัย15-20 ปี หลากหลายด้าน รวมการเงิน และการลงทุน ล่าสุดได้เพิ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว และอยากให้เยาวชนใส่ใจตั้งแต่วันนี้เพราะหมายถึงสภาพภูมิอากาศและโลกที่พวกเขาจะต้องช่วยกันดูแลต่อไป

Continue Reading

NEXT GEN

AFTERKLASS @กสิกรไทย เปิดโลก Young Tech Start Up ให้เยาวชนเรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพ

17 มีนาคม 2564…ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน การสร้างทักษะทางการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นเกราะในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

Continue Reading

ACTIVITIES

กิจกรรม AFTERKLASS โดยกสิกรไทย สัญจรครั้งแรก@น่าน

29 ธันวาคม 2563… มุ่งให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการออม การวางแผนใช้จ่าย การลงทุน และการเริ่มต้นทำธุรกิจให้กับเยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี

Continue Reading

ACTIVITIES

AFTERKLASS กสิกรไทยจัดแคมป์ปั้นเด็กนิวเจนมุ่งสู่สตาร์ทอัพ

21 ธันวาคม 2563…รวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีแก่น้อง ๆ สมาชิก AFTERKLASS ทั้ง 9 ทีม รวม 36 คน ที่ผ่านการอบรม Young Tech Startup Kamp 2020

Continue Reading