Browsing Tag

5G คลื่น 700 MHz

ALTERNATIVE

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค ร่วมวิจัยเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จด้วย 5G คลื่น 700 MHz

20 พฤษภาคม 2565…นำองค์ความรู้มาพัฒนาการทำเกษตรแม่นยำ เก็บดาต้าปัจจัยแวดล้อม ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค สู่การควบคุมโรงเรือน ตั้งทุกค่า คำนวณเหมาะสมสภาพแวดล้อมเพาะปลูก ดึงธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติร่วมทดสอบและวิจัย เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเกษตรกรในพื้นที่หนาวเย็น ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading