Browsing Tag

ไฟป่า

SD DAILY

บางจากฯ หนุนบัตรเติมน้ำมัน@โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ป้องกันไฟป่า

6 ธันวาคม 2565…กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันบางจาก แก่ ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “แก่งปิงอารักษ์” ซึ่งชมรมฯ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานฯ

Continue Reading

ACTIVITIES

“สิงห์อาสา” ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า พื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย

6 เมษายน 2563…อุปกรณ์ดับไฟป่ามากมาย เช่น ไม้ตบดับไฟ เครื่องฉีดพ่นน้ำพ่นลม จำนวนรวมอีกกว่า 700 ชุด น้ำดื่มสิงห์ จำนวนรวมกว่า 15,000 แพ็ค

Continue Reading