Browsing Tag

โรงไฟฟ้า

NEXT GEN

บ้านปู พัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน@บริษัทย่อยในสหรัฐฯ

13 กรกฎาคม 2565…เป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่สู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) อย่างเป็นรูปธรรม โดย BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูในสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Sequestration: CCS) ร่วมกับบริษัท EnLink Midstream, LLC (EnLink) ผู้ให้บริการระบบกลางน้ำด้านพลังงาน (ระบบแยก อัดก๊าซ และท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ) รายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการครอบคลุมแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ในรัฐเท็กซัส คาดว่าพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2566 สนับสนุนการยกระดับความยั่งยืนในกระบวนการผลิต ตอกย้ำหลัก ESG และจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability” ของบ้านปู

Continue Reading