Browsing Tag

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ALTERNATIVE

กฟผ.xไอบีเอ็ม บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด AI หนุนคาร์บอนต่ำ

22 มิถุนายน 2565…@โรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ตามนโยบาย Carbon Neutrality ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Continue Reading