Browsing Tag

แองเจลินา โจลี

NEXT GEN

แองเจลินา โจลี x แอมเนสตี้เปิดตัว Know Your Rights and Claim Them หนังสือที่ผู้ใหญ่อาจไม่อยากให้เด็กอ่าน

4 กันยายน 2564…เป็นการร่วมกันจัดทำสื่อ เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง เป็นการตีพิมพ์หนังสือใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชน ช่วยให้พวกเขากล้าพูดต่อต้านความอยุติธรรม และย้ำเตือนให้ทั้งโลกรำลึกถึงพันธกิจที่มีต่อสิทธิเด็ก

Continue Reading