Browsing Tag

แรงงงานต่างชาติ

NEXT GEN

เผยแรงงานอาหารทะเลไทย พบ ค่าจ้างไม่พอชนเดือน ไม่เท่าเทียมชาย-หญิง ซ้ำเจอโควิด-19

18 สิงหาคม 2564…งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า แรงงานมีความเปราะบางด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว ยิ่งประสบปัญหามากขึ้นในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

Continue Reading