Browsing Tag

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

NEXT GEN

ก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม @ Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE

24 สิงหาคม 2564…ประเด็นความยั่งยืนในภาคพลังงาน และแนวคิดและข้อปฏิบัติที่มีต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ถูกแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวที Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE ความหวังใหม่ เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย ปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมก้าวสู่โลกใหม่อย่างแท้ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

ESG Development Services บริการใหม่ของ ตลท.ผ่านระบบ SETLink

24 กันยายน 2563…รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ครอบคลุมความรู้ มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง บจ. ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภาคสังคมให้เติบโต ไปพร้อมกัน

Continue Reading