Browsing Tag

แกรนท์ บาร์โทลี่

NEXT GEN

ผลสำรวจมิถุนายน 2565 “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”คนไทยกังวลอันดับที่สอง รองจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

19 สิงหาคม 2565…ผลสำรวจล่าสุดในหัวข้อ “คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่” ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คน ในเดือนมิถุนายน 2565 ได้สะท้อนถึงปัญหาที่สร้างความกังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก

Continue Reading