Browsing Tag

เปลี่ยนเพื่อโลกที่คุณแคร์

NEXT GEN

7 นวัตกรรมรักษ์โลกยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจาก SCG  ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเพื่อโลกที่คุณแคร์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม

7 กรกฎาคม 2564…การมี Passion ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (Climate Emergency) อย่างจริงจังทำให้ SCG พยายามทุกวิถีทางในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน และทำให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้โลกได้ด้วยวิธีง่ายๆ แถมยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

Continue Reading