Browsing Tag

เครื่องมือ

ALTERNATIVE

วช.เผยรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน” เปลี่ยน เศษอาหาร เศษผัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่บ้าน

13-14 ตุลาคม 2564… หากมีการนำเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถลดปริมาณขยะโดยรวม กว่า 60% ลงได้ หรือคิดเป็นงบประมาณกว่า 64 ล้านบาทในแต่ละวัน จากการจัดการขยะอินทรีย์

Continue Reading

NEXT GEN

วันนี้-10 ปีข้างหน้า ธุรกิจอยากได้การบริหารจัดการ “ความเสี่ยง”เชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก

12 ตุลาคม 2564… IBM เปิดตัวเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และ ปัญหาสภาพภูมิอากาศ พร้อมประเมินผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อโลกได้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำกับดูแลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

Continue Reading