Browsing Tag

เก๋ากฎหมาย

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ถึงวันเกษียณ สว. แต่ยังเก๋าในงานองค์กร ทำไมจะปล่อยเขาไป ?

26 มีนาคม 2562… องค์กรที่ดีควรมีแผนก่อนเกษียณ เพื่อให้คนใกล้เกษียณที่ยังมี Performan เก๋า ทำงานต่อเป็นที่ปรึกษาในบริษัทเดิม เป็นเรื่อง SE ในองค์กรด้วย “แผนว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาหลังเกษียณ” จะดีไหม?

Continue Reading