Browsing Tag

เกชา ธีระโกเมน

NEXT GEN

นักวิจัยเมืองชี้ ถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ อีก 28 ปีข้างหน้า ฝุ่น PM2.5 เพิ่ม 5 เท่า & CO2 พุ่ง 8 เท่า x ภัยแล้งและน้ำทะเลหนุน

5 กันยายน 2565…งานเสวนา MQDC Sustainnovation Forum 2022นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน คือทางรอดเดียวของสังคมเมือง จัดกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมแนวใหม่ จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอย่างมหาศาล

Continue Reading