Browsing Tag

อุ่นใจ CYBER

CSR

AIS x กระทรวง พม.นำหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ส่งตรงถึงบุคลากร ก่อนขยายผลองค์ความรู้ประเดิมผู้สูงวัย

29 กุมภาพันธ์ 2567…ปัจจุบันภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ทุกวันนี้มิจฉาชีพสร้างกลโกงใหม่ ด้วยวิธีการแปลกๆ มาเพื่อหลอกลวงประชาชนอยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลของตำรวจไซเบอร์พบว่าในปี 2566 ภัยทางไซเบอร์สร้างความเสียหายมูลค่าสูงกว่า 4.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่ Thailand Cyber Wellness Index : TCWI ระบุว่า คนไทยทุกเพศทุกวัยกว่า 44.04% เสี่ยงต่อภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีจำนวนกว่า 13 ล้านคนในประเทศไทย

Continue Reading