Browsing Tag

อุ่นใจ ไซเบอร์

NEXT GEN

ครั้งแรกของไทย “ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index” ภารกิจสร้างสังคมดิจิทัล ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS

20 มิถุนายน 2566… จากภารกิจหลักของ AIS อุ่นใจ CYBER ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ด้วยทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาบริการ-คัดสรรโซลูชันดิจิทัล และวันนี้ได้ยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างมาตรวัดทักษะทางดิจิทัลขึ้นเป็นฉบับแรกของไทยกับ ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจนำไปใช้ เพื่อร่วมกันการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทยได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Continue Reading