Browsing Tag

ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม

CSR

บางจากฯ หนุน “ข้าวลดโลกร้อน” มีเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ มีรายได้กันแล้ว

3 มีนาคม 2566…ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยบางจากฯ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและรับซื้อ “ข้าวลดโลกร้อน” สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ เพิ่มรายได้ พร้อมผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรมผ่าน Carbon Markets Club

Continue Reading