Browsing Tag

สร้างราคาหุ้น BA

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ก.ล.ต.ลงโทษ “หมอปราเสริฐ,ลูกสาว” กรณีสร้างราคาหุ้น BA

18 มกราคม 2562…ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ (3) นางนฤมล ใจหนักแน่น

Continue Reading