Browsing Tag

สมเจตนา ภาสกานนท์

ALTERNATIVE

ซีพี.คว้า 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย (ASRA) 2019

1 พฤษภาคม 2563…ปีนี้มีรายงานความยั่งยืนจากบริษัทชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 461 รายการ ในการมอบรางวัลฯแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 19 รางวัล

Continue Reading