Browsing Tag

สกอตแลนด์

NEXT GEN

Climate Change จะเป็นวิชาบังคับของโรงเรียนทุกแห่งในสกอตแลนด์

27 พฤษภาคม 2567…รายงานใหม่เกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลสกอตแลนด์สามารถมีส่วนร่วมกับผู้คนในประเด็นสภาพอากาศได้ดีขึ้น ระบุว่า Climate Change ควรเป็นวิชาบังคับของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิกฤตสภาพอากาศ การผลิตพลังงาน ปัญหาระดับโลก และโอกาสในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading