Browsing Tag

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

NEXT GEN

มธ. ไฟเขียว ! แต่งกายตามเพศวิถีได้ทุกตารางนิ้ว ถือเป็น 1 ในเป้าหมาย SDGs ด้านตัวชี้วัดสุขภาพทางสังคม

4 มีนาคม 2563… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ  ถือเป็นการประกาศกฎเหล็ก กำหนดบทลงโทษทางวินัยคน “เหยียดเพศ-บูลลี่” ในสถานศึกษา นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่ประกาศเรื่องนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

ภัยคนเมือง 2563 Sick Building Syndrome หรือ “โรคตึกเป็นพิษ”

1-2 มกราคม 2563….เพราะเมืองมีประชากรหนาแน่น การจราจรติดขัด และอาคารบางแห่งยังเป็นโครงสร้างแบบเก่าที่มีความชื้น การระบายอากาศที่ดี และใช้สีทาผนังหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นสารระเหยง่าย (volatile organic com-pounds)

Continue Reading